Joomla 3.2 Templates by FatCow Complaints

Evaluare riscuri

Category: Protectia muncii Last Updated on Sunday, 01 December 2013

SERVICIILE DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA constau in:

risc- elaborarea deciziilor interne pe care urmeaza sa le ia beneficiarul de organizare a Activitatii de Securitate si Sanatate in Munca impuse de lege
- contrasemnarea fiselor individuale de instruire SSM (dupa verificarea instruirii angajatilor)
- instruirea introductiv-generala si instruirea periodica
- testarea cunostintelor dobandite in urma instruirii in domeniul SSM
- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca
- elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor beneficiarului, precum si a locurilor de munca
- propunerea atributiilor si raspunderilor în domeniul Securitatii si Sanatatii în Munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului, cu aprobarea angajatorului
- identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru ale beneficiarului si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie conform prevederilorHG nr. 1048/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 
- stabilirea zonelor care necesita semnalizare de Securitate si Sanatate în Munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilorHG nr. 971/2006privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca
- efectuarea controalelor periodice la locurile de munca ale beneficiarului, informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor cu propunerea de masuri de prevenire si protectie
- urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor si participarea la vizitele si controalele din partea ITM
- consultarrea lucratorilor privind masuri de imbunatatire a mediului de munca, conditii de munca, prevenirea accidentelor de munca
- intocmirea registrelor de evidenta ale unitatilor si a rapoartelor anuale in conformitate cu prevederile legslative stabilite de MMSS sau la perioadele soliciate de beneficiar cu privire la situatia conditiilor de munca din unitati
- intocmirea planului de prevenire si protectie, implementarea, actualizarea (anual) si urmarirea realizarii masurilor prevazute
- intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor în domeniul Securitatii si Sanatatii în Munca
- implementarea managementului in domeniul securitatii si sanatatii in munca in cadrul unitatii
- infiintarea compartimentelor de protectia muncii/sau a serviciilor interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul organizatiei
- participarea la intrunirile trimestriale ale Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca
- elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a persoanelor juridice din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca conform legislatiei in vigoare

IDENTIFICAREA PERICOLELOR SI EVALUAREA RISCURILOR
     Scopul principal al evaluării riscurilor profesionale este protejarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. Evaluarea riscurilor ajută la diminuarea posibilităţii de vătămare a lucrătorilor şi de afectare a mediului ca urmare a activităţilor legate de muncă.
     Conform Legii 319/2006, toti angajatorii au obligatia de a efectua prin intermediul firmelor specializate, identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru.
     Beneficiarul evaluării trebuie să furnizeze (de preferat în format electronic):
1. Fişa postului pe fiecare meserie/loc de muncă sau post de lucru;
2. Lista principalelor mijloace de producţie (utilaje, echipamente, etc.)
3. Lista substanţelor (periculoase) cu care se lucrează (vopseluri, solvenţi, reactivi ş.a.)
4. Lista accidentelor şi bolilor profesionale din ultimii 10 ani pentru posturile de lucru considerate.
5. Raportul medical asupra stării de sănătate a lucrătorilor.
6. Copii după buletine de determinări ale noxelor.
Suplimentar este necesară permisiunea de foto sau film (video) sau vizionare directă la locurile de muncă de evaluat.
     Modul in care se va face aceasta evaluare a factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala de catre firma furnizor este urmatorul:
- studiul de evaluare a factorilor de risc se va efectua la sediul societatii dvs., mai exact la locurile de munca dorite spre evaluare. Acest studiu va fi efectuat de catre echipa de evaluare din cadrul firmei furnizor, la care se va adauga personal din cadrul firmei dumneavoastra, si anume: medicul de medicina muncii, seful locului de munca respectiv, si 1-2 salariati de la locul de munca respectiv.
     Metoda de evaluare a factorilor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala cuprinde:
- analiza vizuala, prin studiu de caz, simulare (mod operare, miscari, manevre), etc, pentru fiecare loc de munca, pe rand toate elementele sistemului de munca aferent si stabilirea pe aceasta baza a deficientelor, abaterilor, caracteristicilor, etc, ce ar putea conduce la accidente sau imbolnaviri profesionale;
- analiza masuratorilor/determinarilor pentru factorii masurabili sau aspectul nivelului concentratiei acestor factori asupra starii de sanatate;
- analiza starii de morbiditate sau diversele simptome care ar putea indica prezenta unei afectiuni datorate conditiilor de munca;
- identificarea elementelor depistate cu factori de risc si factorii de substrat cauzal si stabilirea nivelului de risc;
     Analiza se va finaliza printr-un document de evaluare a riscurilor, pentru fiecare loc de munca (post)

Hits: 2793

Address: Str. Vatra Dornei nr. 48, Pantelimon , jud. Ilfov.

     J23/2634/2016        CUI 15189979 

Fax: (031) 416 7830/ (021) 241 6307

Mobile: 0744 486 611/ 0725 095 043/ 0720 665 753/ 0725 835 440
office@medicinamuncii-igiena-protectiamuncii.ro