Joomla 3.2 Templates by FatCow Complaints

Coordonare santiere temporare si mobile

Category: Protectia muncii Last Updated on Sunday, 01 December 2013

santierSANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA PE SANTIERELE TEMPORARE SI MOBILE

  • Asigurarea coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca
  • Intocmirea planului de securitate si sanatate in munca pentru toate etapele de elaborare a proiectului si de realizare a lucrarii
  • Intocmirea planurilor proprii de securitate si sanatate in munca pentru antreprenori sau subantreprenori
  • Intocmirea registrului de coordonare si dosarul de interventii ulterioare

Atribuţiile coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării (art. 54 – legea 300/2006)

   Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării, numit în conformitate cu art. 6, are următoarele atribuţii:

  1. sa coordoneze aplicarea prevederilor art. 51 şi 52 - legea 300/2006:

                a) alegerea soluţiilor arhitecturale, tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări ori faze de lucru care se desfăşoară simultan sau succesiv;

                b) estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru.

b) sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate şi sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând seama de activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia;

c) sa pregătească un dosar de intervenţii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conţinând elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie sa se ţină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare;

d) sa adapteze planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului;

e) sa transmită elementele planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu responsabilităţi în domeniu;

f) sa deschidă un registru de coordonare şi sa-l completeze;

g) sa transmită planul de securitate şi sănătate, registrul de coordonare şi dosarul de intervenţii ulterioare beneficiarului şi/sau managerului de proiect şi coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării;

h) sa participe la întrunirile organizate de beneficiar şi/sau de managerul de proiect;

i) sa stabilească, în colaborare cu beneficiarul şi/sau managerul de proiect, măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului;

j) sa armonizeze planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate şi sănătate al şantierului;

k) sa organizeze coordonarea între proiectanţi;

l) sa ţină seama de toate eventualele interferente ale activităţilor de pe şantier.

Atribuţiile coordonatorului

în materie de securitate şi sănătate

pe durata realizării lucrării si a interventiilor ulterioare (art. 58 – legea 300/2006)

   Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, numit în conformitate cu art. 7 (atunci când la realizarea lucrărilor pe şantier participa mai mulţi antreprenori, un antreprenor şi unul sau mai mulţi subantreprenori, un antreprenor şi lucrători independenţi ori mai mulţi lucrători independenţi, beneficiarul şi/sau managerul de proiect trebuie sa desemneze un coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării), are următoarele atribuţii:

a) sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;

b) sa coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respecta principiile SSM general aplicabile prevăzute la art. 56- legea 300/2006, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplica planul de securitate şi sănătate elaborate in faza de proiectare prevăzut la art. 54 lit. b) – legea 300/2006;

c) sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate şi sănătate elaborate in faza de proiectare prevăzut la art. 54 lit. b) şi ale dosarului de intervenţii ulterioare elaborate in faza de proiectare prevăzut la art. 54 lit. c) – legea 300/2006, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;

d) sa organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;

e) sa coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;

f) sa ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe şantier;

g) sa stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului;

h) sa ţină seama de toate interferentele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;

i) sa stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;

j) sa efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia sa redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;

k) sa avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora.

Hits: 3115

Address: Str. Vatra Dornei nr. 48, Pantelimon , jud. Ilfov.

     J23/2634/2016        CUI 15189979 

Fax: (031) 416 7830/ (021) 241 6307

Mobile: 0744 486 611/ 0725 095 043/ 0720 665 753/ 0725 835 440
office@medicinamuncii-igiena-protectiamuncii.ro